Gyülekezetünk legfontosabb alkalma a vasárnapi istentisztelet (10:30-tól), ahol közösségben lehetünk Istennel és egymással.

Mi történik egy református istentiszteleten?

Az istentiszteletünk egy köszöntéssel kezdődik, ezután néhány éneket éneklünk, közben elhangzik egy rövidebb bibliai igeszakasz és imádság is. Régebbi és újabb énekeket is előveszünk, de a hangszerelés általában inkább a könnyűzenéhez áll közelebb. Az éneklés célja, hogy Istennek adjunk dicsőséget, és közben rá hangolódjunk, megérkezzünk a Vele való találkozásra. A hívő ember számára Istennek énekelni nem kényszerű kötelesség, hanem annak az örömnek a következménye, ami az Istennel való kapcsolatból, nála megtapasztalt kegyelemből származik. Az énekek után egy bibliai rész és annak magyarázata hangzik el. A református istentiszteletnek ez a leghangsúlyosabb része, mert úgy hisszük, Istent leginkább úgy tudjuk megismerni, ahogy a nagy bibliai történeten keresztül bemutatkozott nekünk. A tanítás után imádság, hirdetések és áldás következik.

Az istentisztelet után a gyülekezet tagjai együtt maradnak egy kötetlen beszélgetésre.

Minden hónap utolsó vasárnapján és a nagy ünnepeken (Karácsony, Húsvét, Pünkösd) úrvacsorai közösségben is együtt vagyunk, ahol a kenyér és a bor Jézus Krisztus testét és vérét, értünk hozott áldozatát szimbolizálják. Az úrvacsorában találkozunk saját összetörtségünkkel, bűneinkkel (hogy Jézusnak meg kellett halnia a mi bűneink miatt), és Isten bűnbocsátó kegyelmével (hogy ezt Jézus szeretetből megtette értünk).

Alkalmainkon hívőt, nem hívőt, érdeklődőt és kétkedőt egyaránt szeretettel látunk.