A konfirmáció szó szerint a hit megerősítését jelenti. Azzal a céllal alakult ki, hogy a gyermekként megkereszteltek felnőve vallást tudjanak tenni Jézus Krisztusba vetett hitükről. E mellett a konfirmáció által tudnak belépni az egyházba azok, akik felnőtt fejjel jutnak hitre (az ő esetükben a konfirmációval egy időben történik a keresztelés is).

A konfirmációs felkészülés fiataloknál egy két éves folyamat, ami alatt a konfirmandusok alaposan megismerkednek a Bibliával, a református hitvallásokkal, és szokásokkal. A felkészítő tanfolyam végén vizsga van, utána pedig a gyülekezet előtt ünnepélyes fogadalomtétel. A konfirmáció által válhat valaki a gyülekezet teljes jogú úrvacsorázó tagjává.

Mivel a konfirmációra való felkészülés nem feltétlenül esik egybe a hitre jutással, fenn tartjuk konfirmandusaink számára a lehetőséget, hogy vizsgázzanak, de ne tegyenek fogadalmat.

A konfirmációra elérhetőségeink valamelyikén lehet jelentkezni: Kapcsolat