A keresztelő Isten szövetségének felénk megnyilvánuló pecsétje és a keresztény közösségbe való befogadás látható jele.

A keresztelés gyakorlatát maga Jézus hagyta a tanítványokra, mikor mennybe menetele előtt ezt mondta nekik: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma, 28, 18-20.)

A keresztelőnek feltétele, hogy a szülők közül legalább az egyik fél, illetve maguk a keresztszülők meg legyenek keresztelve. Feltétel továbbá a keresztelői beszélgetésen való részvétel, ahol megbeszéljük, hogy mit jelent és mit nem jelent a keresztség. Mivel a szülők és keresztszülők komoly fogadalmat tesznek, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermeküket hitben neveljék, ezért egy ilyen felelősségteljes elhatározásra nem árt lelkileg is felkészülni.

Az istentiszteleten a következő két kérdés hangzik el a szülők és keresztszülők felé:

  • Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek szövetségébe, a keresztyén egyházba befogadtasson? (Felelet: Akarjuk.)
  • Ígéritek és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? (Felelet: Ígérjük és fogadjuk.)

De nem csak a család határozza el, hogy a megkeresztelt kisgyermeket hitben igyekszik nevelni, hanem a gyülekezet is:

  • Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? (Felelet: Ígérjük.)

Mivel a gyülekezet közösségébe kereszteltetik az új gyermek (és mivel az egész keresztény közösség fogadalmat tesz), örülünk, ha a szülők és keresztszülők elhatározása abban is meglátszik, hogy gyermekükkel rendszeresen látogatják gyülekezeti alkalmainkat.

Gyermekek megkeresztelése mellett lehetőség van felnőtt keresztelésre is. Erre akkor kerül sor, ha valaki felnőtt korában jut hitre, és Jézus iránti elkötelezettségét szeretné nyilvánosan, a gyülekezet közösségében is kinyilvánítani, illetve gyerekkorában nem keresztelték meg. A más felekezetben megkereszteltek keresztségét gyülekezetünk és a Református Egyház elfogadja.

 
A keresztelőt elérhetőségeink valamelyikén jelentheted be: Kapcsolat