Családias légkörű, befogadó közösséggé lenni.

Az Istent dicsőítő tanítványi közösségben Jézus képmására formálódni.

Gyülekezetünkben a kegyelem kultúráját kialakítani és gyakorolni.

Hirdetni mennyei Atyánk Jézusban megjelent szeretetét, és felmutatni spirituális útkeresőknek a megbocsátás és örök élet lehetőségét a Jézusba vetett hiten keresztül.

Alázattal szolgálni környezetünket, és áldássá lenni mások számára.

Élő kapcsolatban lenni Jézus Krisztussal.

Növekedni az ige ismeretében, hogy lelkileg érettekké és a szolgálatra késszé váljunk.