A Külső-Üllői Úti Református Missziói Egyházközség Presbitériumaként a vészhelyzet ideje alatt gyülekezeti alkalmainkat és vasárnapi istentiszteleteinket az alábbi szempontok és szabályok alapos figyelembevételével tartjuk meg:

Helyszín, részvevők létszáma, alkalom jellege:

 1. Templomunk alapterülete alapján egyszerre max. 32 fő tartózkodhat a templomtérben (biztosítva ezzel a személyenként legalább 4 m²-t a helyiség hasznos alapterülete alapján). Az alkalmak során az érvényben lévő szabályok betartása vonatkozik ránk is, így az egy háztartásban élők kivételével, szeretettel és odafigyeléssel kérjük mi is minden gyülekezeti tagunktól a
  1,5 méteres védőtávolság megtartását a templomtérben és a kapcsolódó gyülekezeti helyszíneken
  .
  A távolságtartás érdekében az ülésrend optimálisan alakítható, 1-1 padsort kihagyunk.
 2. Amennyiben szükségessé válik több istentisztelet megtartása, figyelünk a legalább egy órás szellőztetési szünet meglétére két alkalom között.
 3. Hétközben kedd este 20:00 órától – jó idő esetén szabadtéren, rossz idő esetén a templomtérben a megfelelő védőtávolság betartásával – imaórát tartunk.
 4. Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további intézkedésig, nem tartunk.
 5. Időjárás függvényében alkalmanként templomkerti, szabadtéri istentiszteletek megtartását tervezzük.
 6. Gyermekistentiszteletet és gyermekfelügyeletet időszakosan és csak szabadtérben tervezünk.
 7. Egyházunk állásfoglalását követve a keresztség sákramentumának kiszolgáltatását, házasságkötések megáldását, temetési istentiszteletek megtartását a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések megléte mellett továbbra is támogatjuk.
 8. A konfirmáció megtartását későbbre halasztjuk.

A higiéniai szabályokról:

 1. Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon kérjük minden kedves gyülekezeti tagunktól a száj és orr eltakarását és lehetőség szerint maszk viselését, kivéve a szolgálattévőket, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatukat végzik.
 2. Az istentisztelet helyszínét rendszeresen takarítjuk és fertőtlenítjük különös gondot fordítva a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére. Az alkalmak előtt és között a templomteret kiszellőztetjük.
 3. A bejáratoknál – az épület bejáratánál a földszinten, a mosdókban, valamint a templomtér bejáratánál – kézfertőtlenítőket helyezünk ki, melyek használata minden jelenlévő gyülekezeti tag számára ajánlott.
 4. Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem alkalmazunk.

Kérjük a kedves testvérektől, hogy alkalmainkat a fenti szabályok figyelembevételével és betartásával látogassák!

Kelt: Budapest, 2020. június 5.